Åbningstider

Mandag til
torsdagkl. 6.00-16.30

Fredag kl. 6.00- 16.00

priser i 2018:

vuggestue  2976 kr.

børnehave  1853 kr.

der kan søges friplads efter gældende regler.

Priser:

Vuggestue 2773 kr:/mdr

Børnehave 1775 kr./mdr

Gældende 2017