Indmeldelse

Venteliste

Når I er klar til at komme på venteliste, må I endelig kontakte os.

Søskende har fortrinsret

Vi bestræber os på at give besked om plads på ønsket opstartsdato senest 2 måneder før. Man er altid velkommen til at skrive eller ringe for at høre hvor man er på ventelisten.

 

Indmeldelse

Indmeldelse sker efter aftale og ventelisten.

Husk ved indmeldelse at I har en børneforsikring med tandskade.

 

Priser

Vuggestueplads pr. 1.1.2023: 3878 kr.

Børnehaveplads pr. 1.1.2023: 2170 kr.

 

Vi har 12 måneders betaling, da vi ingen lukkedage har.

Priser for Vuggestue og børnehave følger de kommunale takster som kommunen regulere årligt. Forældrebetaling tilmeldes via PBS

 

Økonomisk friplads: Kan søges på lige vilkår som i kommunal dagtilbud via www.borger.dk.

Søskenderabat: I forhold til Kerteminde Kommunes dagtilbud.

 

Udmeldelse

Der er to måneders opsigelse ved udmeldelse. Til den 1. eller den 15. i måneden.