Fri for Mobberi

Vi har siden 2022 arbejdet målrettet med Fri for Mobberi konceptet. Målet med projektet er at forebygge mobberi og i stedet styrke og fremme børns personlige og sociale kompetencer. Grundtanken er at gode børnefællesskaber forebygger eksklusion og mobning.

 

Grundværdierne er: Omsorg - tolerance - respekt og mod.

 

De voksen er rollemodeller og går foran med et godt eksempel. Vi arbejder med det materiale, som hører med til Fri for Mobberi. Der er konkrete værktøjer som bruges i samspil med børnene og som består af en Bamseven, samtaletavler, massage og aktive fællesskabende aktiviteter. 

Desuden får hvert barn en lille bamseven, som bor i børnehuset, men som følger barnet i institutionen fra start til slut og som må komme med hjem, den dag barnet stopper.

 

Vi inddrager og informere forældre om konceptet på f.eks. forældremøder.

 

Man kan læse mere om projektet på Maryfondens hjemmeside.