Historie

Rynkeby private børnehus blev grundlagt i 1971 og startede som en selvejende børnehave. Sidst i 60´erne var der mangel på arbejdskraft og områdets kvinder ville gerne på arbejdsmarkedet. Derfor var det nødvendigt med en børnehave. I 1969 holdt man det første møde for at få etableret en børnehave.

 

Børnehaven var selvejende indtil 2010, hvor Kerteminde kommune valgte at lukke den, for at samle børnene i en stor nybygget børnehave i Langeskov. Bestyrelsen, den daværende lederen og personalet besluttede at prøve at fortsætte som privat institution. Dette kunne lade sig gøre da man selv ejede bygningerne og kunne stille dem som garanti.

 

Da institutionen blev privat i 2010, valgte vi at oprette en vuggestue gruppe og 2 børnehave grupper, hvilket der også er i dag.

 

Det at være en privat institution betyder, at vi blandt andet har vores egen venteliste, at vi selv skal opkræve forældrebetaling og at forældrebestyrelsen har en arbejdsgiverfunktion. Dette forhold har gennem årene skabt et tæt samarbejde med forældre bl.a. omkring de praktiske forhold i huset.

 

Vi har ligesom de kommunale institutioner mulighed for at samarbejde med PPR. hvor der er tilknyttet psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger og sundhedsplejerske. Derudover har vi samarbejder med plejehjem Dalsbo, Clausens Bageri i Kerteminde samt lokale dagplejere og skoler.